Maj
30
2013

Mercuri international 2012

Årets Mercurius award går till Groupon Sverige med motivering:

”Årets Mercurius 2012 har de senaste åren visat på en extraordinär tillväxt och vinstutveckling. Resultaten har sin grund i en verksamhetsidé som skapat en helt ny nisch på en existerande marknad. Årets Mercurius har genom ett nytt koncept, baserat på kundunika lönsamhetskalkyler och djup kunskap om kundens verksamhet, i en utmanade säljmiljö lyckats, på ett mycket lönsamt och mätbart vis utveckla sina kunders affärer. Groupon har visat att hårt säljarbete skapar mätbar effekt hos kunden. Avgörande faktorer har varit skapande av en organisation där alla säljer genom ett strukturerat och processorienterad arbetssätt med en vinnarattityd som bottnar i att aldrig nöja sig utan ständigt sikta högre inte bara gällande siffror utan även kvalité i allt Groupon gör. I en nutid där många företag tenderar att komplicera erbjudandet och arbetssätt har Groupon gjort det motsatta.”

Mercurius 2012 Groupon

Written by Jimmy Whoo in: Work |

Inga kommentarer »

Lämna en kommentar

(C): JIMMYWHOO.SE |

Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification
Anpassad sökning